Footprints
Pokrivenost - Astra (footprints)

Ovisno o lokaciji, provjerite koliki vam promjer satelitskog tanjura treba.

ASTRA 2 / 28,2°E

Pokrivenost - Astra (footprints)

ASTRA 3 / 23,2°E

Pokrivenost - Astra (footprints)

 
Pokrivenost - Hylas (footprints)

Ovisno o lokaciji, provjerite kolji tip modema vam treba.

HYLAS / 33,2° W

Pokrivenost - Hylas (footprints)

 


Pokrivenost (footprints)

Pokrivenost - Hylas (footprints)
HYLAS
Pokrivenost - Astra (footprints)
ASTRA