ViasatNET SES Freezone

FLAT PAKETI | FREEZONE PAKETI | PAKETI OGRANIČENOG PROMETA


Pogodnost Freezone paketa što se ne obračunava realizirani internetski promet u periodu od 0:00 - 06:00 sati!ViasatNETSilver Freezone

ViasatNETSilverdownload: 1Mbit/s / upload: 128kbit/s
cijena: 56 € + PDV

 
ViasatNETGold 2X Freezone

ViasatNETGold 2X 3Mb/256download: 3Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 110 € + PDV

 
ViasatNETGold X Freezone

ViasatNETGolddownload: 2Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 95 € + PDV

 
ViasatNETGold 3X Freezone

ViasatNETGold 3Xdownload: 4Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 139 € + PDV

 


Oprema - tanjur, LNB i modem


Ethernet 10/100 baseT modem

satelitski tanjur promjera 80 cm

kombinirani LNB i 500mW odašiljač


cijena: 450€

Naknade i montaža

Jednokratna naknada aktivacije korisničkog računa: 50€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Freezone paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Voip paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada dodatnog prometa (za ograničene pakete): 1 GB = 10€ + PDV

Paketi

Paketi

Avantihylas

Fair Use Policy

Fair Use Policy

Pokrivenost (footprints)