ViasatNETPlus

ViasatNETPlusdownload: 512 Kbit/s / upload: 96 Kbit/s
cijena: 40 € + PDV

 

Oprema - tanjur, LNB i modem


Ethernet 10/100 baseT modem

satelitski tanjur promjera 80 cm

kombinirani LNB i 500mW odašiljač


cijena: 450€

Naknade i montaža

Jednokratna naknada aktivacije korisničkog računa: 50€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Freezone paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Voip paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada dodatnog prometa (za ograničene pakete): 1 GB = 10€ + PDV

Paketi

Paketi

Avantihylas

Fair Use Policy

Fair Use Policy

Pokrivenost (footprints)